omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, slopen, milieu en ruimte. De omgevingsvergunning vervangt sinds 1 oktober 2010 verschillende losse vergunningen zoals bouwvergunningen, sloopvergunningen en milieuvergunningen. Hierdoor is de aanvraag van die vergunningen eenvoudiger geworden.

We zorgen graag voor de gegevens en de digitale aanvraag die u voor een omgevingsvergunning nodig heeft, zoals bouwtekeningen, sterkteberekeningen en BENG-berekeningen.

Nadat de aanvraag is ingeleverd bij de gemeente wordt deze gepubliceerd op internet of in het plaatselijke huis-aan-huisblad. Vervolgens toetst de gemeente het bouwplan.

nieuwbouw schuurwoning modern

toestemming

Bij een omgevingsvergunning voor bouwen, slopen of kappen moet de gemeente binnen 8 weken nadat de gemeente de aanvraag heeft ontvangen laten weten of u toestemming krijgt voor de betreffende activiteiten. In sommige gevallen kan deze termijn met 6 weken worden verlengd.

Als in de aanvraag ook andere activiteiten dan bouwen zijn opgenomen, bijvoorbeeld het wijzigen van een bestemmingsplan, dan moet de gemeente een uitbreide procedure hanteren. Voor deze uitgebreide procedure heeft de gemeente een termijn van 6 maanden.

We hebben ruime ervaring op het gebied van de aanvraag omgevingsvergunning en begeleiden u graag in dit traject en het nodige overleg en contact met de betreffende gemeente.