In deze eerste fase (schetsfase) bespreken we samen uw wensen en eisen met betrekking tot de nieuwbouw- of verbouwplannen voor uw woning of bedrijf. Hierbij gaat het om uiterlijk (modern, klassiek, industrieel, landelijk, etc.), de functionaliteit, de indeling, het bouwsysteem, het materiaalgebruik en het beschikbare budget.

Daarnaast bekijken we de voorwaarden die van belang zijn voor het welslagen van uw project. Denk hierbij aan het bestemmingsplan of de welstandsvoorschriften die zijn vastgesteld door de gemeente.

Nu alle wensen, eisen en randvoorwaarden inzichtelijk zijn gemaakt maken we een eerste schetsontwerp.

Middels plattegronden, gevels, doorsneden en 3D-impressies krijgt u een goed beeld van de uitstraling en indeling van het gebouw.

Na een uitgebreide voorbespreking komt het eerste ontwerp al dicht in de buurt bij wat u voor ogen heeft. Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om veranderingen in het plan aan te brengen.

Als het schetsontwerp definitief is laten we deze in een vroeg stadium beoordelen door de welstandscommissie van de betreffende gemeente. Deze commissie beoordeelt of het uiterlijk en de plaatsing van het bouwwerk past binnen de redelijke eisen van de welstand.

Na goedkeuring door de welstandscommissie is het ontwerp gereed voor verdere bouwtechnisch uitwerking ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning.

Als u gaat nieuw- of verbouwen heeft u meestal een vergunning nodig. Sinds 1 oktober 2010 is dit de omgevingsvergunning. In sommige gevallen heeft u geen vergunning nodig en kunt u bijvoorbeeld een uitbreiding aan de achterzijde van uw woning of een dakkapel vergunningvrij bouwen.

Vergunningcheck

Gratis en vrijblijvend voeren wij de vergunningcheck voor u uit om te bepalen of een vergunning nodig is.