Italiaander bouwkundig ingenieursbureau - E-mail: info@italiaander.nu - Tel: 0316 843 673
vorige volgende ONTWERP - BOUWKUNDIG TEKENWERK - VERGUNNINGAANVRAAG - 3D ARTIST IMPRESSIONS

RENOVATIE POMPGEMAAL HET BROEK

vorige volgende

PROJECT: POMPGEMAAL HET BROEK

PLAATS: Arnhem

OPDRACHTGEVER: Waterschap Rijn en IJssel

AANNEMER: Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek

REALISATIE: 2012