Italiaander bouwkundig ingenieursbureau - E-mail: info@italiaander.nu - Tel: 0316 843 673
vorige volgende ONTWERP - BOUWKUNDIG TEKENWERK - VERGUNNINGAANVRAAG - 3D ARTIST IMPRESSIONS

GEBRUIKSVERGUNNING

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden de landelijke regels uit het Bouwbesluit 2012. Deze regels gelden voor alle gebouwen en bouwwerken en voor elke vorm van gebruik. Dat betekent dat aan deze eisen moet worden voldaan zonder dat de gemeente of brandweer u daar eerst op heeft gewezen.

Om sommige gevallen is het nodig om een gebruiksmelding te doen of een gebruiksvergunning aan te vragen.


Een gebruiksvergunning is nodig indien:

  • bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf aan meer dan 10 personen wordt verschaft;
  • dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar;
  • dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.


Een gebruiksmelding is nodig indien:

  • in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven (dit geldt niet voor woningen en woongebouwen);
  • een woning kamergewijs wordt verhuurd aan 5 of meer personen;
  • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Gebruiksbesluit gaat voldoen.

We zorgen graag voor de gegevens die u voor een gebruiksvergunning of gebruiksmelding nodig heeft, zoals bouwkundige plattegronden met daarop aangegeven de voorzieningen die zijn getroffen met betrekking tot brandveiligheid, vluchtwegen en ontruiming en het invullen van het aanvraagformulier met de benodigde gegevens.