Italiaander bouwkundig ingenieursbureau - E-mail: info@italiaander.nu - Tel: 0316 843 673
vorige volgende

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Volgens de WMO 2015 (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn en moet de gemeente er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Als blijkt dat dit niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit het sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen gerealiseerd kan worden zal de gemeente een maatwerkvoorziening verstrekken.

Een maatwerkvoorziening die voorziet in aanpassing van de woonvoorziening kan de oplossing zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Het vinden van de beste voorzieningen in uw situatie is niet eenvoudig. Italiaander Bouwkundig Ingenieursbureau heeft ervaring op het gebied van WMO woningaanpassing en wijst u de weg in het traject dat doorlopen moet worden wanneer u volgens de gemeente in aanmerking komt voor aanpassing van uw woning.

Samen met u worden de knelpunten in uw woning in kaart gebracht, maken we een Programma van Eisen, maken uitgewerkte bouwtekeningen en berekeningen, een kostenbegroting en verzorgen de (omgevings-) vergunningaanvraag die u nodig heeft om de woningaanpassing te kunnen realiseren.

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact op via info@italiaander.nu of via telefoonnummer 0316 843 673.

In een eerste kennismakingsgesprek worden geheel vrijblijvend uw plannen besproken. Op basis van dit gesprek wordt een stappenplan opgesteld om op basis van uw wensen en eisen, het budget en de wettelijke voorschriften te komen tot een prachtig eindresultaat.

We hebben voor verschillende opdrachtgevers het traject met positief resultaat mogen uitvoeren. Voor enkele voorbeelden bekijk het projectoverzicht.