Italiaander bouwkundig ingenieursbureau - E-mail: info@italiaander.nu - Tel: 0316 843 673
vorige volgende ONTWERP - BOUWKUNDIG TEKENWERK - VERGUNNINGAANVRAAG - 3D ARTIST IMPRESSIONS

ONTRUIMINGSPLAN

Het Bouwbesluit 2012 vereist een ontruimingsplan indien er in een bouwwerk een brandmeldinstallatie aanwezig is. Daarnaast maakt een ontruimingsplan ook onderdeel uit van een ARBO bedrijfsnoodplan en is een ontruimingsplan onderdeel van de gebruiksvergunning.

Een ontruimingsplan geeft inzicht in de eigenschappen en het gebruik van een bouwwerk en de rol van de brandbeveiligingsinstallaties bij de alarmeringsprocedure. Op basis van het ontruimingsplan kunnen verdere afspraken worden gemaakt over de bij een ontruiming te nemen maatregelen. Doel van het ontruimingsplan is dat de gebruikers van het bouwwerk weten wat zij bij een brandmelding moeten doen, zodat de risico's bij brand zoveel mogelijk worden beperkt.

Waar bestaat een ontruimingsplan uit?

  • Plattegronden van het bouwwerk met daarop weergegeven de nooduitgangen, vluchtroutes, vluchtroute aanduiding en de elementaire brandbestrijdingsmiddelen;

  • Gebouw, installatie- en organisatiegegevens zoals gegevens van op welke tijden het gebouw wordt gebruikt, het aantal personen dat naar verwachting aanwezig is, de werking van de brandmeld- en/of ontruimingsinstallatie en bijzondere kenmerken die van belang zijn bij een ontruiming;

  • Een omschrijving van de alarmeringsprocedure;

  • Een omschrijving van hoe de ontruiming is georganiseerd met de daarbij horende bevoegdheden van bijvoorbeeld bezoekers, bewoners, personeel en BHV-ers.

Italiaander Bouwkundig Ingenieursbureau stelt voor eigenaren, gebruikers en beheerders ontruimingsplannen op volgens de richtlijnen en normen zoals omschreven in de NEN 8112.

De ontruimingsplattegronden zijn, volgens de richtlijnen en normen zoals omschreven in de NEN 1414, zo van opzet dat deze goed leesbaar zijn en moeten zichtbaar en op voorgeschreven locaties in het bouwwerk worden geplaatst.

Voor het opstellen van de ontruimingsplattegronden wordt gebruik gemaakt van bouwtekeningen van het bouwwerk. Indien de eigenaar, gebruiker of beheerder geen bouwtekeningen kan aanleveren kan Italiaander Bouwkundig Ingenieursbureau het bouwwerk op locatie in kaart brengen en deze gegevens gebruiken als basis voor het opstellen van de ontruimingsplattegronden.

ontruimingsplattegrond ontruimingsplattegrond